2014-04-18: Resultatarkivet uppdaterat.
2014-04-18: Länk till Östsvenska Simförbund införd bland länkarna.
2018-01-25:"Regler SSF uppdaterade.