Östergötlands Simförbunds Diplom
 
ÖSF: Diplom kan tilldelas person, som under en följd av år - i regel minst 4 år med intresse arbetat
för simidrotten ( ansökan år 5).
 
Östergötlands Simförbunds Silver
 
ÖSF: Silver kan tilldelas person, som under en följd av år - i regel minst 9 år med intresse arbetat
för simidrotten ( ansökan år 10).
 
Östergötlands Simförbunds Guld
 
ÖSF: Guld kan tilldelas person, som under en följd av år - i regel minst 14 år med intresse arbetat
för simidrotten ( ansökan år 15).
 
Östergötlands Simförbunds Guldmedalj
 
ÖSFs Guldmedalj kan tilldelas person, som i regel innehar ovan nämnda utmärkelser och som gjort
sig synnerligen väl förtjänt om östgötsk & svensk simidrott eller eljest på ett framstående
och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa.

Priset kan ej ansökas om utan pristagaren utses av ÖSFs styrelse.
 
Stadgar för ÖSF:s guldmedalj, prestationsmedalj
 
 •   ÖSFs guldmedalj utdelas i 1 exemplar per år.
 •   Medaljen utdelas till den simidrottare som utfört årets bästa prestation.
 •   Simidrottaren måste ha representerat östgötsk simförening under minst två kalenderår.
 •   Medaljen ska utdelas varje år.
 •   Det åligger styrelsen att utse den, till vilken utmärkelsen skall utdelas.
 •   Medaljen utdelas vid förbundets årsmöte eller vid annat lämpligt tillfälle.
 •   En och samma person kan endast en gång erhålla medaljen.
 •   Styrelsen åligger att föra förteckning över dem till vilka medaljen utdelats.

 •  

    Skriv ut! »