Foto©: Torbjörn Pettersson - NKK
Funktionärsinformation

Våra funktionärer
Våra funktionärer utgör en viktig del av våra klubbars tävlingsorganisation.
Vi arbetar hårt för att utbilda och fortbilda våra funktionärer.
Till en normal tävling behöver vi ca 25 funktionärer, så det är lätt att räkna ut
att för många blir vi aldrig!
Tag chansen att komma med i gemenskapen. På köpet får du en grundlig utbildning i
simningens ädla regelkunskaper.

Det är inte så dramatiskt som det låter att vara funktionär. Det är enbar roligt, att
befinna sig vid bassängkanten, vid våra klubbars tävlingstillfällen.

Nedan hittar du diverse information som kan vara till nytta. Info om kurserna hittar du under utbildningar.

       
<-- Beställ deltagarmaterial genom att klicka på respektive bild ! -->

 
Funktionärsutbildning - simning*
Vid simtävlingar ska alla funktionärer vara godkända, dvs. inneha ett giltigt funktionärskort. För de ledande funktionärsuppgifterna vid en simtävling krävs godkänd Distriktsfunktionärsutbildning, medan övriga ska vara minst Tävlingsfunktionärer. Varje simdistrikt/region ansvarar för utbildning och godkännande samt ut­färdar funktionärskort för Distrikts- och Tävlingsfunktionärer. Funtionärsutbildning genomförs i tre steg.
Tävlingsfunktionär*
Utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Efter utbildning och praktik vid tävling är man godkänd att verka som funktionär vid simtävlingar.
Distriktsfunktionär*
För att gå denna ska man vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan man inneha ledande befattningar vis simtävlingar.
Förbundsfunktionär*
SSF/RK utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs Förbundsfunktionärer, vilka bl a tjänstgör som tävlingsledare (TL), bitr TL och Starter vid svenska mästerskap och står till distriktens/regionernas förfogande i regel-frågor. ´

Specialutbildningar som genomförs då behov finns är starterutbildning och spekerutbildning.

Utbildningar
Inga inbjudan till funktionärutbildningar finns för tillfället.

*= Informationen är hämtad från SSF:s hemsida.