Plötslig hjärtdöd och idrott
 
 • Enbart sporadiska fall är kända hos ungdomar!
 •  
 • Nyttan med fysisk aktivitet överväger vida riskerna.
 •  
 • Två viktiga saker att tänka på:
     aHar det förekommit plötslig oväntad död i släkten?
     aYrsel eller svimning i samband med ansträngning?
           Om ja ? => undersökning av barnläkare
 •  
 • Om inte dessa besvär eller denna bakgrund finns
     föreligger ingen anledning till oro
 •  
  Infektion och idrott:
   
 • En enkel "förkylning" med feber och allmän
     sjukdomskänsla kan också någon gång engagera
     hjärtat och ge upphov till hjärtmuskelinflammation
     med risk för hjärtförstoring och rytmrubbningar.
 •  
 • Idrotta ej när du är sjuk
 •  
 • Vila tills du är helt frisk
 •  
 • Kom igång successivt
 •  
  Orsaker till plöstlig hjärtdöd hos idrottare:
   
 • Hypertrofisk kardiomyopati = hjärtförstoring
 •  
 • Medfödda missbildningar av hjärtats kranskärl
 •  
 • Åderförkalkning och hjärtinfarkt
 •  
 • Bristning av stora kroppspulsådern
 •  
 • Högerkammarsjukdom med hjärtrytmrubbning
 •  
 • Hjärtmuskelinflammation
 •  
 • Klaffel
 •  
 • Hjärtrytmrubbningar
 •  

  Källa: Christer Magnusson - Antidopingkommittén SSF.